Het werken binnen bedrijven

Werkplekinstructies.

Preventie Programma:

Hierbij worden 4 factoren bekeken:

1. Houding– en bewegingspatroon:

Vanuit de praktijk voer ik regelmatig werkplekinstructies uit. Dit gebeurt grotendeels op verzoek van de werkgever. Tijdens deze werkplekinstructies maak ik de medewerker bewust van zijn/haar werkgerelateerde houdingen en bewegingen. Ik probeer, indien nodig, samen met de medewerker een efficiënter en gezonder houding– en bewegingspatroon in te voeren in de werksituatie. Hier wordt de aandacht gericht op: bewustwording en verandering van het houding– en bewegingspatroon, naar een patroon dat minder kans op klachten geeft.

De verandering van houdingen en bewegingen binnen een werksituatie is niet snel aan te leren. Vandaar dat er regelmatig contact dient te zijn met een werknemer (zgn. follow-up).

2. Werkplek op persoon afgesteld:

Na de houding– en bewegingsinstructie, wordt bekeken of de werkplek goed op de lichaamsafmetingen van de werknemer is aangepast (ergonomie). Is dit niet het geval, dan wordt dit ter plekke uitgevoerd mits de werkplek instelbaar is. Als de werkplek niet, of in beperkte mate instelbaar is, wordt samen met de werkgever gezocht naar een ideale oplossing.

3. Omgevingsfactoren:

Uiteraard is er ook aandacht voor andere omstandigheden op of rond de werkplek welke de kans op klachten vergroten. Denk hierbij aan lichtinval, omgevingsgeluiden, structuur en cultuur van de organisatie, invloed op de uitvoering van het werk (bij productiewerk heeft een medewerker minder invloed op de snelheid van werken) en aan de mogelijkheid om zelf de dag in te delen etc.

4. Persoonlijkheid:

Deze factor is –indien hier een verandering nodig is- voor de werknemer de moeilijkste om te veranderen.

In onze maatschappij wordt van de mensen verwacht dat zij hard werken. Zich inzetten voor 100 %. Daar is op zich niets mis mee, tenzij de grens tussen belasting en belastbaarheid overschreden wordt. In een dergelijke situatie is het vaak makkelijker om maar gewoon door te werken, en de eventuele pijn te verdringen. Het zal duidelijk zijn dat dit kan leiden tot veel klachten. De persoonlijkheidsstructuren die in dit voorbeeld naar voren kunnen komen zijn:

- Perfectionisme

- Altijd controle willen houden (dus ook geen werk uit handen kunnen geven)

Deze persoonlijkheidsstructuren verhogen de kans op bijvoorbeeld overwerkt raken, overspannenheid en burn-out. Veelal gaan deze problemen gepaard met lichamelijke klachten.

Het werken aan de hiervoor beschreven 4 factoren heeft een preventief karakter, en wordt het preventie programma genoemd.

In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat het individueel werken met werknemers de beste resultaten geeft. Omdat de veranderingen op de persoonlijke omstandigheden gericht zijn, ziet men ook daadwerkelijk het nut van veranderen in

Interventie Programma:

Het komt echter vaak voor dat een werknemer reeds klachten heeft. Op dat moment wordt het een interventie programma . Deze persoon zal eerst behandeld dienen te worden door een Oefentherapeut Cesar in zijn/haar omgeving. Vervolgens kan het preventie programma doorlopen worden.