Welkom bij,

Praktijk oefentherapie Cesar voor oefentherapeutische behandelingen en werkplekinstructies

Gelegen te Arnhem-Zuid , erkend lid VvOCM
logo

 


 

 

 

 Wat is Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houding- en bewegingspatroon.

De behandeling wordt gestart op indicatie van de huisarts, specialist, school- of bedrijfsarts.

Een Oefentherapeut Cesar kijkt naar hoe mensen hun lichaam gebruiken in het dagelijkse leven. In de meeste gevallen is aan het gebruik van het lichaam te zien dat er sprake is van verkeerde gewoonten. Dit kan overbelasting van bepaalde delen van het lichaam veroorzaken. Hier bevinden zich ook vaak de klachten waarvoor de patiënten verwezen worden. De manier van behandelen is afhankelijk van de persoon, zijn/haar persoonlijkheid, de dagelijkse bezigheden en van de klacht. Door middel van oefenen wordt een ander –minder belastend– gebruik van het lichaam ingetraind.
Hoe zien de behandelingen er uit

Na een vraaggesprek over de klacht(en), en het lichamelijk onderzoek, wordt er een behandelplan en programma opgesteld.

Vervolgens wordt er begonnen met het oefenen. In het begin zullen de oefeningen makkelijk zijn en gericht op specifieke delen van het lichaam (voorwaarde scheppende oefeningen). Hierbij zal de aandacht enerzijds gericht worden op het vergroten van de beweeglijkheid van lichaamsdelen waar de bewegingen beperkt zijn. Anderzijds zullen een aantal spieren -welke verantwoordelijk zijn voor het corrigeren van het lichaam– versterkt worden (uit het onderzoek blijkt welke lichaamsdelen te weinig beweeglijk zijn en welke te veel, verder blijkt of spieren voldoende of onvoldoende kracht hebben)

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, zullen de oefeningen meer gericht zijn op het hele lichaam. De oefeningen hebben een duidelijke relatie met de houdingen en bewegingen welke relevant zijn voor de patiënt (praktische, dagelijkse houdingen en bewegingen). Binnen deze oefeningen ligt het accent op de coördinatie van de dagelijkse houdingen en bewegingen. Uiteraard blijft deze coördinatie belangrijk, maar langzamerhand zal er meer aan de conditie gewerkt worden.

Het effect van Oefentherapie Cesar is afhankelijk van de motivatie van de patiënt. Hoe meer thuis geoefend wordt en in de praktijksituaties toegepast wordt, hoe groter de kans is dat er sneller resultaat geboekt wordt.

Naast de reguliere behandeling in de praktijk richt ik mij ook op het werken binnen bedrijven

Werkplekinstructies:

Vanuit de praktijk voer ik regelmatig werkplekinstructies uit. Dit gebeurt grotendeels op verzoek van de werkgever. Tijdens deze werkplekinstructies maak ik de medewerker bewust van zijn/haar werkgerelateerde houdingen en bewegingen. Ik probeer, indien nodig, samen met de medewerker een efficiënter en gezonder houding– en bewegingspatroon in te voeren in de werksituatie.


Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de therapeut


Mijn naam is Arno Sanders. Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Opleiding voor Oefentherapie Cesar. Na de opleiding heb ik in een aantal praktijken waargenomen. Sinds 1997 werk ik in mijn eigen praktijk.

In 1999 heb ik de cursus sportspecifieke basisvaardigheden gevolgd. Verder heb ik als therapeut in loondienst gewerkt bij:

1. Een Arbo-dienst

2. Een verpleeghuis

3. De Nederlandse Handboogbond als sportoefentherapeut (begeleiden van de kernploeg)

De ervaring uit deze loondienstverbanden gebruik ik ook binnen mijn praktijk. Vooral bij werkgerelateerde problemen en bij sportblessures komt mijn ervaring goed van pas. In de behandeling kan er besloten worden om ook één of meerdere behandelingen op de werkplek uit te voeren. Vooral wanneer blijkt dat de werkplek een negatief effect heeft op het herstel. De werkplek wordt in veel gevallen dan op het lichaam afgesteld. Uiteraard dient de werkgever akkoord te gaan met dit werkplekbezoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere ontwikkelingen


In 2003 ben ik begonnen met de vijfjarige deeltijdstudie tot Osteopaat aan de IAO (the International Academy of Osteopathy ). Dit is een postbachelor opleiding.”
www.iao.be

Osteopathie is een manuele behandelmethode. Dat wil zeggen dat de Osteopaat met de handen de patiënt behandelt. De Osteopaat ziet het lichaam als één geheel, wat ook wel holisme genoemd wordt. Hierbij legt de Osteopaat de verbinding tussen het steun/ en bewegingsapparaat (botten, gewrichten, banden en spieren), de organen en de hersenen. De Osteopaat probeert zodoende via het klachtenpatroon, de dieper gelegen oorzaak van de klacht op te sporen om deze en het gehele klachtenpatroon vervolgens te behandelen.

Tussen bovengenoemde lichaamsdelen verlopen er diverse verbindingen.
Lees meer

Een Osteopaat werkt volgens een aantal principes.
Lees meer

Voor welke klachten kan u naar een Osteopaat?
Lees meer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk

 

 

De praktijk is eenvoudig te bereiken in Arnhem-Zuid

Bekijk meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek


Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Oefentherapie Cesar bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Dit zijn terugkerende lage rugklachten zonder aanwijsbare oorzaak. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO

Conclusie van het persbericht van NIA TNO na het onderzoek:

Patiënten met chronische lage rugklachten functioneren beter en hebben minder last van hun rugkwaal na Cesartherapie.

NIA TNO voerde in opdracht van de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC; nu Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VvOCM) een groot onderzoek uit naar de effecten van Cesartherapie bij mensen met chronische lage rugklachten. Voor het eerst is daarmee de relatie tussen houdings- en bewegingsgedrag en rugklachten empirisch onderzocht.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 80% van de Cesarpatiënten een duidelijke vermindering van klachten waarnam. Terwijl dit bij de controlegroep 47% was. Ook werden de Cesarpatiënten minder beperkt door de klacht in hun dagelijkse leven. Bij de Cesarpatiënten was tevens een verbetering van de houding van de wervelkolom te zien.

Voor de volledige tekst van het persbericht: Lees meer
 

Route

Komend vanuit Arnhem:
Bekijk meer


Komend uit de richting Nijmegen:
Bekijk meer

Komend van de A12:
Bekijk meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ContactArno Sanders / Oefentherapeut Cesar / (lid VvOCM )

E-mail:
cesar-oefentherapie@planet.nl /
info@arnosanders.nl

Tel: 026 - 321 94 40

Locatie 1:
‘Het Duifje'
Loplein 61
6834 CT ARNHEM

Locatie 2:
‘De Kandelaar'
Den Haagweg 1
6843 LP ARNHEM
Tel: 026 - 321 94 40